top of page

KALĒJKROGS-JAUNĶĪŠI CEĻŠ

Pasūtītājs: Sējas novada dome

Laika periodā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūnijam tika veikta pašvaldības autoceļa 80-92-C3 (Kalējkrogs-Jaunķīši) Sējas novadā, pārbūve.

Pārbūves laikā veikti sekojoši darbi:

 • Nogāžu nostiprināšana ar zāļu sēju;

 • Celmu raušana;

 • Augu zemes noņemšana;

 • Ierakuma/uzbēruma veidošana;

 • Meliorācijas grāvju rakšana;

 • Caurteku uzstādīšana/izbūve;

 • Dz/betona skatakas/uztvērējaku tīrīšana, atjaunošana un izbūve;

 • Drenāžas sistēmas izbūve;

 • Salizturīgās kārtas, minerālmateriālu maisījumu kārtas un grants seguma izbūve;

 • Karstā asfalta kārtas būvniecība;

 • Satiksmes organizācija un labiekārtošana.

bottom of page