top of page

EGLĀJU CEĻŠ

Pasūtītājs: Latvijas Valsts Meži

LVM autoceļa ceļa pārbūve Piebalgas iecirknī (administratīvā teritorija - Cēsu novads Vaives pagasts un Priekuļu novads, Veselavas pagasts) no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada novembrim.

 

Pārbūves laikā veikti sekojoši darbi:

  • Apaugumu noņemšana;

  • Uzbēruma, ierakuma veidošana;

  • Ceļa segas konstrukcijas izbūve;

  • Caurtekas izbūve;

  • Meliorācijas grāvju/novadgrāvju atjaunošana.

Objekts ekspluatācijā nodots 14.11.2018. 

bottom of page