top of page

MELIORĀCIJAS SISTĒMU ATJAUNOŠANA

Pasūtītājs: Krimuldas novada dome


Objekts: “MELIORĀCIJAS SISTĒMU LAIMAS-ENTALPIJA-LOJA (USĪK 52141:63) UN “MAZDĀRZIŅI” (USĪK 52141:66) ATJAUNOŠANA RAGANĀ, KRIMULDAS PAG., KRIMULDAS NOV.”

Meliorācijas grāvju kopgarums: 6180 m


Atjaunošanas laikā veikti sekojoši darbi:

  • Celmu raušana;

  • Apauguma noņemšana;

  • Caurteku izbūve;

  • Cinkotas tērauda caurtekas izbūve;

  • Drenāžas kolektoru pārbūve;

  • Gultnes nostiprināšana;

  • Sedimentācijas baseinu rakšana.

 

Objekts pabeigts un pieņemts ekspluatācijā 2018. gada 11. decembrī.

bottom of page