top of page

LATVIJAS UNIVERSITĀTES MATEMĀTIKAS UN INFORMĀTIKAS INSTITŪTS

Laika periodā no 2018. gada maija līdz 2020. gada janvārim tika veikta Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas Institūta ēkas piebūves pārbūve.

Darbu ietvaros veikta ēkas piebūves pārbūves pilna būvprojekta izstrāde, saskaņošana, autoruzraudzība, nodošana ekspluatācijā, demontāžas darbi, vispārceltnieciskie darbi, iekšdarbi, ventilācija, ūdensapgāde un kanalizācijas sistēmas montāžas darbi, elektroapgāde, zibensaizsardzības ierīkošanas darbi, metāla konstrukciju izbūve, lifta šahta (izbūve, apdare), lifta ierīkošana, pacēlēja ierīkošana, fasādes izbūves darbi, tai skaitā alumīnija konstrukcijas uzstādīšana, jumta konstrukcijas izbūves darbi, durvju uzstādīšana, logu uzstādīšana, telekomunikāciju un datortīklu ierīkošana, ugunsdzēsības automātikas sistēma, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma.

bottom of page